Liêu Trai Chí Dị (toàn tập) - Nguyên tác: Bồ Tùng Linh (30)

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bồ Tùng Linh

Liêu Trai Chí Dị II

Dịch giả: Cao Tự Thanh

-- 29 --

A Bảo
(A Bảo)Tôn Tử Sở người Việt Tây là danh sĩ sinh ra có ngón tay thừa tính viễn vông thật thà ai lừa cũng tin là thật ai mời dự tiệc mà có ca kỹ thì nhìn thấy từ xa đã bỏ chạy. Có người biết thế dụ tới cho kỹ nữ ôm ấp thì mặt đỏ tới cổ mồ hôi ròng ròng. Họ vì vậy buồn cười nhại lại dáng vẻ ngây ngốc của sinh đặt lời chế nhạo gọi là "Tôn ngây".

More...

Liêu Trai Chí Dị (toàn tập) - Nguyên tác: Bồ Tùng Linh (29)

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bồ Tùng Linh

Liêu Trai Chí Dị II

Dịch giả: Cao Tự Thanh

-- 28 --

Liên Hương
(Liên Hương)Tang sinh tên Hiểu tự Tử Minh là người huyện Nghi Châu (tỉnh Sơn Đông) mồ côi từ nhỏ dạy học ở phố Hồng Hoa. Sinh là người lặng lẽ yên phận mỗi ngày hai lần qua nhà láng giềng ăn cơm ngoài ra chỉ ngồi lì ở nhà mà thôi. Người bạn nhà láng giềng tình cờ ghé chơi đùa nói "Ông ở một mình mà không sợ hồ quỷ à?". Tang cười đáp "Trượng phu sợ gì hồ quỷ. Con đực tới thì ta có gươm sắc con cái tới thì sẽ mở cửa mời vào".

More...

Liêu Trai Chí Dị (toàn tập) - Nguyên tác: Bồ Tùng Linh (28)

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bồ Tùng Linh

Liêu Trai Chí Dị II

Dịch giả: Cao Tự Thanh

-- 27 --

Bạn Rượu
(Tửu Hữu)
Xa sinh nhà không khá giả mấy nhưng thích uống rượu đêm đến mà không uống thật say thì không ngủ được nên vò rượu ở đầu giường ít khi rỗng không. Một đêm chợt tỉnh trở mình thấy như có người cùng nằm ngủ chung nghĩ là cái màn rơi xuống. Đưa tay sờ thấy rõ ràng có con vật giống con mèo mà lớn hơn thắp đèn nhìn thì là con chồn uống rượu say nằm phục xuống đó nhìn tới vò rượu thì đã cạn sạch. Sinh cười nói "Đây là bạn rượu của ta không nỡ làm nó sợ!". Bèn đắp thêm chăn cho nó lại nằm xuống bên cạnh nhưng vẫn để đèn chờ xem động tĩnh. Đến nửa đêm con chồn duỗi ra như tỉnh dậy sinh cười nói "Ngủ ngon chứ hả?" Giở chăn ra nhìn thì một nho sĩ tuấn tú đứng lên vái lạy trước giường tạ ơn không giết.

More...

Liêu Trai Chí Dị (toàn tập) - Nguyên tác: Bồ Tùng Linh (27)

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bồ Tùng Linh

Liêu Trai Chí Dị II

Dịch giả: Cao Tự Thanh

-- 26 --

Hiệp Nữ (Hiệp Nữ)Cố sinh người Kim Lăng (tỉnh thành Giang Tô) tài giỏi mà nghèo khó lại có mẹ già nên không nỡ đi xa ngày ngày viết liễn vẽ tranh nuôi thân hai mươi lăm tuổi vẫn lẻ loi chưa có vợ. Trước cửa vẫn có một tòa nhà bỏ không chợt một bà già và một nữ lang tới thuê ở sinh thấy nhà không có đàn ông nên không hỏi là ai. Một hôm sinh về nhà thấy cô gái từ phòng mẹ bước ra khoảng mười tám mười chín tuổi dáng dấp xinh đẹp thế gian ít có. Nàng thấy sinh cũng không tránh né gì lắm nhưng ý tứ có vẻ lạnh lùng. Sinh vào hỏi mẹ nói "Ấy là cô gái ở trước mặt nhà ta qua mượn kéo và thước may vừa rồi nói chuyện nhà nàng cũng có một bà mẹ già. Ta xem mẹ con họ không phải hạng nhà nghèo hỏi sao không lấy chồng thì nàng nói vì còn có mẹ già. Ngày mai ta qua làm quen với mẹ nàng nhân dò ý thử nếu họ không đòi hỏi nhiều thì con nuôi giùm mẹ nàng luôn".

More...

Liêu Trai Chí Dị (toàn tập) - Nguyên tác: Bồ Tùng Linh (26)

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bồ Tùng Linh

Liêu Trai Chí Dị II

Dịch giả: Cao Tự Thanh

-- 25 --

Ông Già Họ Chúc
(Chúc Ông)Thôn Chúc ở huyện Tế Dương (tỉnh Sơn Đông) có ông họ Chúc hơn năm mươi tuổi bệnh chết. Người nhà về phòng lo may tang phục bỗng nghe tiếng ông kêu rất gấp vội chạy tới trước linh sàng thì thấy ông đã sống lại. Mọi người mừng rỡ xúm lại hỏi han ông chỉ nói với vợ "Ta vừa đi đã định không trở lại nhưng đi được mấy dặm nghĩ bỏ một mình thân già bà lại cho lũ con ấm lạnh đều phải cậy vào người khác cũng không còn sinh thú chẳng bằng cùng đi với ta nên quay lại đưa bà đi".

More...

Việt Nam cười (2)

By Thanh Trắc Nguyễn VănMore...

Việt Nam cười

By Thanh Trắc Nguyễn Văn


 

 
 

More...

Táo quân cười

By Thanh Trắc Nguyễn VănMore...

CD - Kể chuyện Cây đa biết nói

By Thanh Trắc Nguyễn VănCD - Kể chuyện Cây đa biết nói   

More...

CD - Kể chuyện Người con út hiếu thảo

By Thanh Trắc Nguyễn VănCD - Kể chuyện Người con út hiếu thảo   

More...