Chuyện trong ngày 20 tháng 11 - Truyện ngắn Thanh Trắc Nguyễn Văn

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Buổi sáng ngày hai mươi tháng mười một Hoàng không đến trường dự lễ được. Tối hôm trước Hoàng được tin một người bạn thân cũng là một nhà giáo đã bỏ nghề bị tai nạn khá nặng đang nằm phòng cấp cứu ở tận Biên Hòa. Hoàng mua sắm linh tinh vài thứ rồi nổ máy xe đến bệnh viện thăm bạn. Khi về lại Sài Gòn thì cũng đã gần mười một giờ trưa.

Đang trưa trời nắng gắt. Hoàng ghé vào một quán nước mía bên đường. Vừa gọi nước xong thì điện thoại di động của Hoàng cứ réo liên tục. Sinh viên không gặp được Hoàng ở trường đại học   gọi điện thoại báo là sẽ đến nhà thăm Hoàng vào lúc hai giờ chiều.
More...