Xem phim online mỗi ngày

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Mời xem phim DVD online (phim mới mỗi ngày):

1.
Phim DVD Online màn hình A
2.Phim DVD Online màn hình B
3.Phim DVD Online màn hình A và B 
(dành cho trình duyệt IE)Mời xem phim Online Những thiên thần áo trắng : 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c-EndMời xem phim Online Hoa Xương Rồng : 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c-EndMời xem phim Online Bảng Phong Thần Võ Vương Phạt Trụ :
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d 3e 4a 4b 4c 4d 4e 5a 5b 5c 5d 5e 
6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 7e 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 9c 9d 9e 10a 10b 10c 10d 10e
11a 11b 11c 11d 11e 12a 12b 12c 12d 12e 13a 13b 13c 13d 13e 14a 14b 14c 14d 14e 15a 15b 15c 15d 15e 
16a 16b 16c 16d 16e 17a 17b 17c 17d 17e 18a 18b 18c 18d 18e 19a 19b 19c 19d 19e 20a 20b 20c 20d 20e 
21a 21b 21c 21d 21e 22a 22b 22c 22d 22e 23a 23b 23c 23d 23e 24a 24b 24c 24d 24e 25a 25b 25c 25d 25e 
26a 26b 26c 26d 26e 27a 27b 27c 27d 27e 28a 28b 28c 28d 28e 29a 29b 29c 29d 29e 30a 30b 30c 30d 30e
31a 31b 31c 31d 31e 32a 32b 32c 32d 32e 33a 33b 33c 33d 33e 34a 34b 34c 34d 34e 35a 35b 35c 35d 35e
36a 36b 36c 36d 36e 37a 37b 37c 37d 37e 38a 38b 38c 38d 38e 39a 39b 39c 39d 39e 40a 40b 40c 40d 40e-End

Lưu ý: Bạn hãy chọn thời gian thích hợp có đường truyền ổn định để xem phim
Nếu link hỏng xin hãy báo qua Góp Ý giùm

More...

Thanh Trắc Nguyễn Văn lì xì đầu năm

By Thanh Trắc Nguyễn Văn
Chúc một năm mới phát tài lộc

More...

Xem Tin Tức - Lịch ngày tốt xấu - Địa chỉ blog những người nổi tiếng

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Thông Tấn Xã Blog Thư Viện Thanh Trắc Nguyễn Văn
hãy clik chuột vào để xem tin tức mới nhất
(10 phút cập nhật 1 lần)
Blog Thư Viện Thanh Trắc Nguyễn Văn

More...

Xem phim online mỗi ngày

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Mời xem phim DVD online (phim mới mỗi ngày):

1.
Phim DVD Online màn hình A
2.Phim DVD Online màn hình B
3.Phim DVD Online màn hình A và B 
(dành cho trình duyệt IE)Mời xem phim Online Những thiên thần áo trắng : 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c 31a 31b 31c 32a 32b 32c 33a 33b 33c 34a 34b 34c 35a 35b 35c 36a 36b 36c 37a 37b 37c 38a 38b 38c 39a 39b 39c 40a 40b 40c-EndMời xem phim Online Hoa Xương Rồng : 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9a 9b 9c 10a 10b 10c 11a 11b 11c 12a 12b 12c 13a 13b 13c 14a 14b 14c 15a 15b 15c 16a 16b 16c 17a 17b 17c 18a 18b 18c 19a 19b 19c 20a 20b 20c 21a 21b 21c 22a 22b 22c 23a 23b 23c 24a 24b 24c 25a 25b 25c 26a 26b 26c 27a 27b 27c 28a 28b 28c 29a 29b 29c 30a 30b 30c-EndMời xem phim Online Bảng Phong Thần Võ Vương Phạt Trụ : 1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d 3e 4a 4b 4c 4d 4e 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 7e 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 9c 9d 9e 10a 10b 10c 10d 10e 11a 11b 11c 11d 11e 12a 12b 12c 12d 12e 13a 13b 13c 13d 13e 14a 14b 14c 14d 14e 15a 15b 15c 15d 15e 16a 16b 16c 16d 16e 17a 17b 17c 17d 17e 18a 18b 18c 18d 18e 19a

Lưu ý: Bạn hãy chọn thời gian thích hợp có đường truyền ổn định để xem phim
Nếu link hỏng xin hãy báo qua Góp Ý giùmMore...

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn mừng xuân Canh Dần

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Xuân đến

Cô giáo Mai
Áo dài vàng lên lớp
Kìa mùa xuân bỗng đến bất ngờ!
Bài giảng mới nồng nàn hương nắng mới
Vọng tiếng đàn Kiều lấp lánh sáng trang thơ.
   
Mùa xuân đến
Trên bờ đê đá lở
Có đôi cánh diều thả lại ước mơ xưa
Họ dắt nhau đi dưới vườn cây lá rợp
Quả ngọt đầu mùa đợi hái cứ đung đưa.
   
Mùa xuân đến
Trên từng viên sỏi nhỏ
Có bước chim câu ngơ ngác đợi chân người
Em mang cả tuổi xuân hồng lên phố
Vỡ tiếng cười rộn rã tuổi đôi mươi.

Thanh Trắc Nguyễn
More...

Mười Bốn Điều Phật Dạy

By Thanh Trắc Nguyễn Văn1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
4. Bi ai lớn nhất của đời người là ganh tỵ
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ty
8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe trí tuệ
11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí

More...

Bản tin Đài INFOTV (Đài truyền hình Việt Nam VCTV & OMC)

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

More...

Bản tin 24TVOnline (Đài truyền hình hải ngoại SaiGonTV)

By Thanh Trắc Nguyễn Văn
Bản tin 24TVOnline (Đài truyền hình hải ngoại SaiGonTV)

More...

Trả lời 1 tên Vô Văn Hóa trên Blog Thư Viện

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Nguyên văn của Độc Cô Cầu Bại:


tôi đọc nhiều bài trên blog này cảm thấy giống như một trò câu khách rẻ tiền vậy.
đa phần đều lấy chủ đề là sex và nhiều vấn đề "nóng" nhạy cảm. xin hỏi tác giả không có bài viết hoạc cách hút khách nào đỡ rẻ tiền hơn sao?
khiếm nhã quá

IP:125.234.1.150 (Do chủ Blog đưa lên để mọi người tham khảo)
IP chửi thề tục tĩu: 123.18.217.99 (cũng là hắn)
IP chửi thề tục tĩu: 65.49.2.64 (cũng là hắn)


                

Trả lời của chủ Blog:

1.Trên Blog Thư Viện có trên 200 chuyên đề như Thơ Văn Văn học Thế giới Online Nhiếp ảnh Âm nhạc Phim DVD Thể thao Sử học ... sao bạn không chọn đọc? Bạn chọn chi chuyên đề "sex" và "nóng" đọc cho đã rồi la bài hãi! Đúng là thứ đồ vừa "ăn cháo đá bát" vừa ngu!
"Ngu" là vì bạn vào Blog Thư Viện không biết chọn được cái mà mình cần đọc! Đọc không đúng chủ đề ưa thích rồi đổ lỗi cho Blog Thư Viện là "câu" một loại người "ngu dốt" như bạn! Xin lỗi "câu" một loại người "ngu dốt" như bạn thì Blog Thư Viện không có nhu cầu!

2.Trên Blog Thư Viện các chuyên đề "sex" và "nóng" là trích ra từ các trang web uy tín như Đàn Ông Thời Trang Netlife Ngôi Sao Mực Tím ... do các người có chuyên môn viết. Ngay cả nơi bạn Góp Ý là bài trích ra từ VietNamNet một tờ báo điện tử uy tín được nhà nước VN cấp giấy phép hoạt động .
"Sex" và "nóng" luôn là vấn đề của xã hội phát triển hiện đại. Bạn nói nó "rẻ tiền" như thế hóa ra bạn là một loại người "mù hiện đại" và có "văn hóa lùn" ư?
Bạn có biết nước ta có bao nhiêu trẻ em phá thai dưới tuổi vị thành niên không? Có biết bao nhiêu học sinh sa ngã vì thiếu hiểu biết không?Có bao nhiêu cô gái bị bán làm gái mãi dâm sống đau thương nơi nước ngoài không? Có bao nhiêu vụ án đau lòng như vụ án Vũ Thị Kim Anh Tân Hoàng Phát không?
Tôi thật sự thất vọng và "nhục" vì bạn quá!

3.Bạn vào Blog người ta đưa ra những lời khiếm nhã rồi còn mắng Blog Thư Viện là "khiếm nhã quá"! Thật đúng là vừa "ăn cướp vừa la làng". Loại người không dám dùng tên thật vào Blog của người khác mắng nhiếc phát biểu linh tinh đánh đổ mọi công sức của chủ Blog như bạn tôi đã thấy nhiều ở các Blog người khác như Blog anh Hoài Khánh Blog anh Trương Duy Nhất Blog anh Nguyễn Minh Quang ... Họ đã từng bị loại người như bạn xúc phạm nhiều lần...Xin nói thật bạn đừng buồn bạn là một người "hèn"
Chúng tôi dám dùng tên thật dùng bút danh thật để làm công việc của một nhà báo một nhà văn một nhà thơ một nhà giáo dục để đưa bài lên Blog... Còn bạn vấn đề nhỏ là Góp Ý để chê bai chửi mắng người khác cũng phải dùng nick giả thì thật là "hèn hạ".

Tôi rất mong loại người "rác rưởi" như bạn đừng vào Blog của tôi nữa
Và bạn nên nhớ Blog Thư Viện luôn hiếu khách mở rộng cửa chào đón mọi người nhưng không phải ai muốn vào nói gì cũng được đâu

Thanh Trắc Nguyễn Văn

More...