Liêu Trai Chí Dị (toàn tập) - Nguyên tác: Bồ Tùng Linh (31)

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bồ Tùng Linh

Liêu Trai Chí Dị II

Dịch giả: Cao Tự Thanh

-- 30 --

Nhiệm Tú
(Nhiệm Tú)Nhiệm Kiến Chi ngươi đất Ngư Đài (tỉnh Sơn Đông) làm nghề buôn áo lông chiên mang hết tiền bạc tới Thiểm Tây. Trên đường gặp một người tự xưng là Thân Trúc Đình quê ở Túc Thiên (tỉnh Giang Tô) trò chuyện rất hợp ý bèn kết làm anh em cùng đi với nhau. Tới đất Thiểm Nhiệm mắc bệnh không dậy nổi Thân chăm sóc rất chu đáo nhưng hơn mười hôm thì bệnh càng nặng bèn nói với Thân "Nhà ta vốn không giàu có tám miệng ăn đều trông vào một người dãi nắng dầm sương. Nay ta bất hạnh chết ở quê người chỉ có ông là anh em chứ ngoài hai ngàn dặm có ai đâu. Trong túi ta còn hơn hai trăm lượng vàng ông lấy một nửa mua quan tài khâm liệm cho ta và làm tiền đi đường còn một nửa để lại cho vợ con ta chở giúp quan tài về quê cho. Nếu nắm xương tàn về được tới quê nhà thì tất cả nhũng hành lý khác không nói tới nữa". Rồi gượng ngồi dậy viết thư đưa Thân đến đêm thì chết.

More...

Liêu Trai Chí Dị (toàn tập) - Nguyên tác: Bồ Tùng Linh (30)

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bồ Tùng Linh

Liêu Trai Chí Dị II

Dịch giả: Cao Tự Thanh

-- 29 --

A Bảo
(A Bảo)Tôn Tử Sở người Việt Tây là danh sĩ sinh ra có ngón tay thừa tính viễn vông thật thà ai lừa cũng tin là thật ai mời dự tiệc mà có ca kỹ thì nhìn thấy từ xa đã bỏ chạy. Có người biết thế dụ tới cho kỹ nữ ôm ấp thì mặt đỏ tới cổ mồ hôi ròng ròng. Họ vì vậy buồn cười nhại lại dáng vẻ ngây ngốc của sinh đặt lời chế nhạo gọi là "Tôn ngây".

More...

Liêu Trai Chí Dị (toàn tập) - Nguyên tác: Bồ Tùng Linh (29)

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bồ Tùng Linh

Liêu Trai Chí Dị II

Dịch giả: Cao Tự Thanh

-- 28 --

Liên Hương
(Liên Hương)Tang sinh tên Hiểu tự Tử Minh là người huyện Nghi Châu (tỉnh Sơn Đông) mồ côi từ nhỏ dạy học ở phố Hồng Hoa. Sinh là người lặng lẽ yên phận mỗi ngày hai lần qua nhà láng giềng ăn cơm ngoài ra chỉ ngồi lì ở nhà mà thôi. Người bạn nhà láng giềng tình cờ ghé chơi đùa nói "Ông ở một mình mà không sợ hồ quỷ à?". Tang cười đáp "Trượng phu sợ gì hồ quỷ. Con đực tới thì ta có gươm sắc con cái tới thì sẽ mở cửa mời vào".

More...

Liêu Trai Chí Dị (toàn tập) - Nguyên tác: Bồ Tùng Linh (28)

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bồ Tùng Linh

Liêu Trai Chí Dị II

Dịch giả: Cao Tự Thanh

-- 27 --

Bạn Rượu
(Tửu Hữu)
Xa sinh nhà không khá giả mấy nhưng thích uống rượu đêm đến mà không uống thật say thì không ngủ được nên vò rượu ở đầu giường ít khi rỗng không. Một đêm chợt tỉnh trở mình thấy như có người cùng nằm ngủ chung nghĩ là cái màn rơi xuống. Đưa tay sờ thấy rõ ràng có con vật giống con mèo mà lớn hơn thắp đèn nhìn thì là con chồn uống rượu say nằm phục xuống đó nhìn tới vò rượu thì đã cạn sạch. Sinh cười nói "Đây là bạn rượu của ta không nỡ làm nó sợ!". Bèn đắp thêm chăn cho nó lại nằm xuống bên cạnh nhưng vẫn để đèn chờ xem động tĩnh. Đến nửa đêm con chồn duỗi ra như tỉnh dậy sinh cười nói "Ngủ ngon chứ hả?" Giở chăn ra nhìn thì một nho sĩ tuấn tú đứng lên vái lạy trước giường tạ ơn không giết.

More...

Liêu Trai Chí Dị (toàn tập) - Nguyên tác: Bồ Tùng Linh (27)

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bồ Tùng Linh

Liêu Trai Chí Dị II

Dịch giả: Cao Tự Thanh

-- 26 --

Hiệp Nữ (Hiệp Nữ)Cố sinh người Kim Lăng (tỉnh thành Giang Tô) tài giỏi mà nghèo khó lại có mẹ già nên không nỡ đi xa ngày ngày viết liễn vẽ tranh nuôi thân hai mươi lăm tuổi vẫn lẻ loi chưa có vợ. Trước cửa vẫn có một tòa nhà bỏ không chợt một bà già và một nữ lang tới thuê ở sinh thấy nhà không có đàn ông nên không hỏi là ai. Một hôm sinh về nhà thấy cô gái từ phòng mẹ bước ra khoảng mười tám mười chín tuổi dáng dấp xinh đẹp thế gian ít có. Nàng thấy sinh cũng không tránh né gì lắm nhưng ý tứ có vẻ lạnh lùng. Sinh vào hỏi mẹ nói "Ấy là cô gái ở trước mặt nhà ta qua mượn kéo và thước may vừa rồi nói chuyện nhà nàng cũng có một bà mẹ già. Ta xem mẹ con họ không phải hạng nhà nghèo hỏi sao không lấy chồng thì nàng nói vì còn có mẹ già. Ngày mai ta qua làm quen với mẹ nàng nhân dò ý thử nếu họ không đòi hỏi nhiều thì con nuôi giùm mẹ nàng luôn".

More...

Liêu Trai Chí Dị (toàn tập) - Nguyên tác: Bồ Tùng Linh (26)

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bồ Tùng Linh

Liêu Trai Chí Dị II

Dịch giả: Cao Tự Thanh

-- 25 --

Ông Già Họ Chúc
(Chúc Ông)Thôn Chúc ở huyện Tế Dương (tỉnh Sơn Đông) có ông họ Chúc hơn năm mươi tuổi bệnh chết. Người nhà về phòng lo may tang phục bỗng nghe tiếng ông kêu rất gấp vội chạy tới trước linh sàng thì thấy ông đã sống lại. Mọi người mừng rỡ xúm lại hỏi han ông chỉ nói với vợ "Ta vừa đi đã định không trở lại nhưng đi được mấy dặm nghĩ bỏ một mình thân già bà lại cho lũ con ấm lạnh đều phải cậy vào người khác cũng không còn sinh thú chẳng bằng cùng đi với ta nên quay lại đưa bà đi".

More...

Liêu Trai Chí Dị (toàn tập) - Nguyên tác: Bồ Tùng Linh (25)

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bồ Tùng Linh

Liêu Trai Chí Dị II

Dịch giả: Cao Tự Thanh

-- 24 --

Cô Tư Họ Hồ
(Hồ Tứ Thư)Thượng sinh người Thái Sơn (tỉnh Son Đông) ở một mình nơi nhà học. Gặp đêm mùa thu sông Ngân vằng vặc trăng sáng giữa trời sinh bồi hồi dưới bóng hoa nghĩ ngợi vẩn vơ. Chợt có cô gái trèo tường vào cười nói "Tú tài nghĩ gì lung thế?". Sinh tới gần nhìn thấy nàng xinh đẹp như tiên mừng quýnh ôm lấy dìu vào thả sức ân ái. Nàng tự xưng họ Hồ tên Tam Thư hỏi nhà ở đâu chỉ cười không nói. Sinh cũng không căn vặn chỉ hẹn gắn bó với nhau dài lâu mà thôi từ đó đêm nào nàng cũng tới.

More...

Liêu Trai Chí Dị (toàn tập) - Nguyên tác: Bồ Tùng Linh (24)

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bồ Tùng Linh

Liêu Trai Chí Dị II

Dịch giả: Cao Tự Thanh

-- 23 --

Quan Nhân Nhỏ Bé
(Tiểu Quan Nhân)Có quan Thái sử* Mỗ ta quên mất tên họ một hôm nghỉ trưa trong phòng chợt thấy có một đội nghi trượng bé tí trong góc phòng kéo ra ngựa như con ếch người như con kiến xếp thành vài mươi đội đưa một viên quan đội mũ sa mặc áo thêu ngồi kiệu rầm rộ kéo ra ngoài cửa đi mất.

More...

Liêu Trai Chí Dị (toàn tập) - Nguyên tác: Bồ Tùng Linh (23)

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bồ Tùng Linh

Liêu Trai Chí Dị II

Dịch giả: Cao Tự Thanh

-- 22 --

Châu Nhi
(Châu Nhi)More...

Liêu Trai Chí Dị (toàn tập) - Nguyên tác: Bồ Tùng Linh (22)

By Thanh Trắc Nguyễn Văn

Bồ Tùng Linh

Liêu Trai Chí Dị II

Dịch giả: Cao Tự Thanh

-- 21 --

Người Học Trò Phượng Dương
(Phượng Dương Sĩ Nhân)More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6664','2okcn9en5jctucs3solm5gdtd1','0','Guest','0','54.161.49.216','2018-08-18 18:53:38','/ac12301/tap-chi-van.html')